Dláždime cestu
pre budúce generácie,
a tým aj niečo spoločnosti vraciame.

Prispievame spoločne pre budúcnosť.

we give something back:

so spoločenskou zodpovednosťou
pre dobré vzájomné vzťahy.

Predovšetkým v časoch, ako sú tieto, máme jasné poslanie. Ako moderná a udržateľná spoločnosť si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči blížnym. Preto je naším poslaním spoločnosti aj niečo vracať.
Medzi naše hlavné aktivity patrí podpora mladých talentov v športových kluboch a podpora tréningových programov pre deti, mládež a ženy. Spolu s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi pomáhame formovať budúcnosť.

Rovnaké príležitosti
pre všetkých

Pracovné
nasadenie

Záväzok k
lepšiemu svetu

#socialinvestment

Perspektívy
pre budúce generácie.

chcete sa zapojiť alebo sa dozvedieť
viac o našich sociálnych projektoch?

radi vám poskytneme informácie!

vion-visionary-thinking-blue

#vioncares4you

naše sociálne projekty.

Spoločná iniciatíva
vion-pfeil-blau-5

#zukunftstiften

Chceme pripravovať pôdu pre budúce generácie a tým spoločnosti niečo vracať.

Kampaň #zukunftstiften vo forme sponzoringu klubov vionu pomáha tam, kde je to dôležité: priamo v kluboch, priamo pre naše deti.

Chcete sa zapojiť a profitovať z podpory športových združení?

ciele iniciatívy.

Chceme vytvárať obojstranne výhodnú spoluprácu.

Ako spoločnosť sa usilujeme o dlhodobú spoluprácu so združeniami na účely vzdelávania a prenosu vedomostí. Najmä v súčasnosti je dôležité mať prehľad o ekonomických témach, investíciách a rôznych formách finančných nástrojov a investícií, aby bolo možné dlhodobo budovať majetok.

Společná iniciativa

vion :
Partner bank : Brand Short Description Type Here.
Cordial Cup : Brand Short Description Type Here.
„Naším vkladom je podpora finančnej gramotnosti a odovzdávanie finančných vedomostí. Tu môžeme vykonávať dôležitú výchovnú prácu priamo pre nastupujúcu novú generáciu.“
Manuela Dorn,
vedenie spoločnosti, vion gmbh
Manuela Dorn - vion

Two Wings

Spoločnosť TwoWings už viac ako 20 rokov podporuje udržateľné vzdelávacie projekty na južnej pologuli, z ktorých každý bol vytvorený na miestnej úrovni.

Predovšetkým je dôležité, aby dievčatá a ženy mali prístup k vzdelaniu a aby to, čo sa naučia, mohli využiť aj v praxi a prispieť tak aj k blahu celej komunity.

Podporovatelia iniciatívy:

naša podpora.

My – spoločnosť vion – podporujeme túto iniciatívu spolu s našou partnerskou bankou Partner Bank. Každý klient má možnosť automaticky darovať spoločnosti TwoWings časť svojich dividend na podporu projektov udržateľného vzdelávania tejto iniciatívy. To je možné už v čase podpisu zmluvy, ale aj kedykoľvek neskôr.

Týmto spôsobom prispievame spolu s našimi klientmi k lepšiemu svetu.

Podporovatelé iniciativy:

Two Wings : Brand Short Description Type Here.
Partner bank : Brand Short Description Type Here.
vion :
„To, čo robíme dnes, rozhoduje o tom, ako bude svet vyzerať zajtra.“
Marie von Ebner-Eschenbach