Investovanie do zlata je vždy dobrá myšlienka. Drahé kovy sú ideálnym vrcholom udržateľného a vyváženého investovania.

viac lesku
v portfóliu.

pre zlatú budúcnosť.

Investovanie do zlata je zrozumiteľné a predovšetkým hmatateľné. Odborníci na celom svete odporúčajú držať 15 až 20 percent celkového portfólia v zlate.
Ponúkame možnosť nadobudnúť fyzické zlato najvyššej kvality – ako jednorazovú investíciu alebo ako pravidelné mesačné investície.

999,9
rýdze zlaté zliatky

24
karátov

100% fyzicky uchovávané v bankovom trezore

rýchle & jednoduché
 
otvorenie depozitu
na zlato

pravidelné investovanie do zlata od iba
€ 50 mesačne

investície do
zlata sú
oslobodené od DPH

#goldinvestment

zlato ako nepeňažná hodnota v neistých časoch.

investovanie do zlata nikdy nebolo jednoduchšie.

využite svoju šancu teraz
a zabezpečte si zlato vo svojom portfóliu.

vion-visionary-thinking-gold

odolnosť voči krízam a stabilná hodnota

zlatá zásoba v trezore.

Najmä v časoch vysokej devalvácie mien, nestabilných hospodárskych podmienok a nízkych úrokových sadzieb sa drahé kovy osvedčili ako médium zachovania hodnoty.

Pravidelným mesačným investovaním môžete ľahko a pohodlne nahromadiť zlaté bohatstvo a zabezpečiť si tak “ trvalé hodnoty“.

Měsíčními pravidelnými investicemi si můžete snadno a pohodlně nahromadit zlaté jmění a zajistit si tak „trvalé hodnoty“.

Vybudujte si svoje zlaté rezervy – či už jednorazovou investíciou alebo pravidelnými mesačnými investíciami.

Upozorňujeme, že cenové a kurzové riziko môže viesť k vysokým kapitálovým stratám. Prezentované stručné informácie nie sú podkladom pre investičné rozhodnutia alebo uzavretie zmluvy a nemôžu nahradiť individuálne investičné poradenstvo. Vezmite prosím na vedomie dôležité právne informácie.

zlato – pravidelné investovanie.

  • od € 50,- mesačne
  • s využívaním účinku priemerných nákladov
  • úschova v bankovom trezore

zlato – jednorazová investícia.

  • jednorazová investícia
  • fyzické zlato
  • úschova v bankovom trezore
vion-visionary-thinking-gold

Chcete si tiež zabezpečiť trvalú hodnotu svojej investície alebo máte ešte otázky?

Potom využite možnosť dohodnúť si nezáväznú bezplatnú úvodnú konzultáciu.

Porozprávajme sa o vašich víziách, snoch a cieľoch! Pokúsime sa vám byť nápomocní pri ich vypĺňaní!

Dohodnite si s nami stretnutie na bezplatnú úvodnú konzultáciu.
vion-banner-gold

stabilná sieť poradcov a optimálne podmienky

náš partner pre spoluprácu.

Spolupráca so spoľahlivými partnermi je mimoriadne dôležitá, najmä pokiaľ ide o peniaze. V oblasti produktov spoločnosť vion úzko spolupracuje s Partner Bank AG a naši nezávislí predajní partneri pôsobia pod záštitou tejto banky.

Dôvera.
Istota.
Stabilita.

www.partner-bank.at

Partner Bank bola založená v roku 1992 a je nezávislou bankou so sídlom v rakúskom Linzi. Špecializuje sa na dôchodkové zabezpečenie prostredníctvom dlhopisov, akcií, investičných fondov a fyzického zlata. Ako rakúska privátna banka ponúka svoje služby aj v Nemecku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku.

Partner Bank sa špecializuje na Private Banking Wealth Management a spolupracuje s nezávislými investičnými poradcami, ako je napríklad spoločnosť vion – visiononeinvest, ktorí obsluhujú privátnych klientov priamo na mieste bez ohľadu na otváracie hodiny.

Partner Bank je členom rakúskeho systému poistenia vkladov pre banky a bankárov. Ako depozitná banka a správca aktív podlieha prísnemu dohľadu orgánov bankového dohľadu a dohľadu nad cennými papiermi.

právne upozornenie.

Tieto webové stránky sú len marketingovou komunikáciou a sú určené na poskytovanie informácií investorom. Nenahrádzajú komplexné investičné poradenstvo ani informácie o rizikách a nepredstavujú ponuku ani odporúčanie na nákup, predaj alebo držbu investícií do drahých kovov alebo iných produktov.

Takisto ich nemožno chápať ako výzvu na predloženie takejto ponuky. Stránky nezohľadňujú vaše individuálne danosti (napríklad vašu finančnú situáciu a toleranciu voči riziku); je preto možné, že investovanie do drahých kovov pre vás nemusí byť vhodné. Pred rozhodnutím investovať do drahých kovov je preto namieste požiadať o radu profesionálneho investičného poradcu.

Obsah webových stránok nie je určený osobám, ktoré podliehajú jurisdikcii, ktorá zakazuje zverejnenie webových stránok alebo prístup na ne (či už na základe štátnej príslušnosti dotknutej osoby, jej bydliska alebo z iných dôvodov). Osoby, na ktoré sa vzťahujú takéto zákazy, nesmú na tieto webové stránky pristupovať.

Najlepšie možné výsledky sa dajú dosiahnuť len pri správnej rovnováhe príležitostí a rizík. Hodnota a výnos investície do drahých kovov môže stúpať aj klesať, a preto môže za určitých okolností dôjsť k stratám – dokonca až k úplnej strate investovaného kapitálu. Z predchádzajúcej výkonnosti nemožno vyvodiť spoľahlivé závery o budúcej výkonnosti drahého kovu. Pri výpočte výkonnosti sa nezohľadňujú poplatky za emisiu a spätné odkúpenie ani iné externé dane a náklady.

Keďže tieto stránky nezohľadňujú individuálne daňové dôsledky investície, pred upísaním by ste sa mali poradiť s daňovým poradcom. Tento dokument nie je finančnou analýzou, a preto nebol vypracovaný v súlade s požiadavkami finančnej analýzy.

Investičné služby:

Komerčný investičný poradca je zmluvne viazaným sprostredkovateľom podľa § 36 WAG 2018 spoločnosti Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz, a preto môže konať výlučne za spoločnosť Partner Bank AG. Zúčtovanie služby cenných papierov a vedenie účtu cenných papierov sa vykonáva v Partner Bank AG. Partner Bank AG zodpovedá za konanie a opomenutie zmluvne viazaného sprostredkovateľa pri poskytovaní služby cenných papierov v mene a na účet banky. Informácie o spoločnosti Partner Bank AG a jej produktoch a službách nájdete na www.partnerbank.at.

Dôležité upozornenie:

Z hľadiska obchodného práva je zmluvne viazaný sprostredkovateľ samostatnou obchodnou spoločnosťou. Nejedná sa o pobočku, kanceláriu ani zastúpenie banky. Sprostredkovateľ nikdy neprijíma finančné prostriedky klienta, a to ani na ďalší prevod do banky alebo klientovi.

zoznámte sa s našou ponukou

využite svoju šancu na bezplatnú
a nezáväznú konzultáciu vo vašom okolí.

Mám záujem o