Dláždime cestu
pre budúce generácie,
a tým aj niečo spoločnosti vraciame.

Prispievame spoločne pre budúcnosť.

we give something back:

so spoločenskou zodpovednosťou
pre dobré vzájomné vzťahy.

Predovšetkým v časoch, ako sú tieto, máme jasné poslanie. Ako moderná a udržateľná spoločnosť si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči blížnym. Preto je naším poslaním spoločnosti aj niečo vracať.
Medzi naše hlavné aktivity patrí podpora mladých talentov v športových kluboch a podpora tréningových programov pre deti, mládež a ženy. Spolu s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi pomáhame formovať budúcnosť.

Rovnaké príležitosti
pre všetkých

Pracovné
nasadenie

Záväzok k
lepšiemu svetu

#socialinvestment

Perspektívy
pre budúce generácie.

chcete sa zapojiť alebo sa dozvedieť
viac o našich sociálnych projektoch?

radi vám poskytneme informácie!

vion-visionary-thinking-blue

#vioncares4you

naše sociálne projekty.

Spoločná iniciatíva
vion-pfeil-blau-5

#zukunftstiften

Chceme pripravovať pôdu pre budúce generácie a tým spoločnosti niečo vracať.

Kampaň #zukunftstiften vo forme sponzoringu klubov vionu pomáha tam, kde je to dôležité: priamo v kluboch, priamo pre naše deti.

Chcete sa zapojiť a profitovať z podpory športových združení?

ciele iniciatívy.

Chceme vytvárať obojstranne výhodnú spoluprácu.

Ako spoločnosť sa usilujeme o dlhodobú spoluprácu so združeniami na účely vzdelávania a prenosu vedomostí. Najmä v súčasnosti je dôležité mať prehľad o ekonomických témach, investíciách a rôznych formách finančných nástrojov a investícií, aby bolo možné dlhodobo budovať majetok.

Společná iniciativa

vion :
Partner bank : Brand Short Description Type Here.
Cordial Cup : Brand Short Description Type Here.
„Naším vkladom je podpora finančnej gramotnosti a odovzdávanie finančných vedomostí. Tu môžeme vykonávať dôležitú výchovnú prácu priamo pre nastupujúcu novú generáciu.“
Manuela Dorn,
Mag. Simona Jakubcova Bumberova
vedenie spoločnosti, vion gmbh

Two Wings

Spoločnosť TwoWings už viac ako 20 rokov podporuje udržateľné vzdelávacie projekty na južnej pologuli, z ktorých každý bol vytvorený na miestnej úrovni.

Predovšetkým je dôležité, aby dievčatá a ženy mali prístup k vzdelaniu a aby to, čo sa naučia, mohli využiť aj v praxi a prispieť tak aj k blahu celej komunity.

Podporovatelia iniciatívy:

naša podpora.

My – spoločnosť vion – podporujeme túto iniciatívu spolu s našou partnerskou bankou Partner Bank. Každý klient má možnosť automaticky darovať spoločnosti TwoWings časť svojich dividend na podporu projektov udržateľného vzdelávania tejto iniciatívy. To je možné už v čase podpisu zmluvy, ale aj kedykoľvek neskôr.

Týmto spôsobom prispievame spolu s našimi klientmi k lepšiemu svetu.

Podporovatelé iniciativy:

Two Wings : Brand Short Description Type Here.
Partner bank : Brand Short Description Type Here.
vion :
„To, čo robíme dnes, rozhoduje o tom, ako bude svet vyzerať zajtra.“
Marie von Ebner-Eschenbach