Každý človek má právo na finančnú gramotnosť. Jednou z našich hlavných úloh je pomáhať ľuďom pri získavaní potrebného know-how.

s finančnými vedomosťami byť finančne nezávislý.

finančné vedomosti:
jednoducho a zrozumiteľne.

Vo vedomostiach je sila: Prieskumy opakovane potvrdzujú, že mnohí ľudia nemajú dostatočné finančné znalosti. Táto skutočnosť je dlhodobo znepokojujúca a treba ju vnímať s obavami, pretože bez potrebných vedomostí je veľmi ťažké vybudovať si finančné zabezpečenie alebo finančnú istotu.
Preto považujeme za jednu z našich kľúčových kompetencií sprístupniť dôležité základné finančné znalosti všetkým ľuďom a čo najrýchlejšie eliminovať medzery vo finančnom povedomí.
Fundované Know-how v otázkach „všetko okolo peňazí“
Od akcií k ziskom – finančné pojmy jednoducho a zrozumiteľne
Najdôležitejšie základné pravidlá a faktory úspechu
Aktuálne informácie o moderných spôsoboch investovania & budovania majetku
Lepšie & efektívnejšie rozhodovanie na
základe finančných znalostí

Bezplatná
& nezáväzná

účasť na spoločných podujatiach

#knowhow

vaše vedomosti
sú vaším kapitálom.

využite príležitosť doplniť si vedomosti
o financiách a investovaní.

Chcete sa dozvedieť viac
a získať nové know-how?
potom využite našu ponuku!

vion-visionary-thinking-blue

základom sú dôkladné vedomosti

naša ponuka pre vás.

Ponorte sa do vzrušujúceho a zložitého sveta financií. Niet pochýb o tom, že len ľudia, ktorí sa vyznajú vo finančných záležitostiach a otázkach týkajúcich sa peňazí a investícií, dokážu vybudovať a ochrániť svoj majetok.

Staňte sa hosťom na niektorom z našich mnohých vzdelávacích podujatí alebo programov. Hoci sa zameriavajú na rôzne témy, vždy majú niečo spoločné: zakaždým sa snažia ukázať, ako možno prostredníctvom nepeňažných aktív dosiahnuť finančnú slobodu a nezávislosť.

Zapojte sa do niektorej z našich online prednášok alebo sa zúčastnite na niektorom z našich mnohých informačných podujatí naživo.

investment
#talk
Či už online alebo naživo: využite príležitosť zúčastniť sa na niektorom z našich mnohých informačných podujatí.

Prehĺbte svoje finančné vedomosti

zúčastnite sa vzdelávacieho
seminára či už naživo alebo online.