Jsme specialisté na nepeněžní aktiva, zprostředkováváme finanční know-how a vyvíjíme konkrétní strategie zaměřené do budoucnosti. Tímto způsobem vám ukazujeme trvale udržitelné hodnoty na cestě k vlastní finanční nezávislosti.

Naplňujeme
vaše vize.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Informační povinnost

V těchto informacích o ochraně osobních údajů jsou uvedeny nejdůležitější aspekty zpracování dat v rámci našich webových stránek a v rámci naší obchodní činnosti.

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Zpracování osobních údajů našimi samostatně působícími poradci vionu probíhá tudíž v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat. Samozřejmě realizujeme také všechna potřebná a vhodná technická a organizační opatření pro ochranu vašich práv a svobod, jež následně pravidelně kontrolujeme a prověřujeme.

Jelikož jsou pro nás zásady férového a transparentního zpracování ale i informační povinnost dle nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) samozřejmostí, naleznete v tomto dokumentu informace o způsobech použití a předávání osobních údajů a současně o tom, jak můžete uplatnit svá práva.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobními údaji mohou být veškeré informace, které jsou nebo mohou být spojené s konkrétní osobou, jako je například její jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození.

Vaše práva

V zásadě máte následující práva:

  • právo na informace o vašich osobních údajích
  • právo na opravu nebo výmaz vašich dat, jsou-li chybné popř. nepotřebné pro obchodní vztah
  • právo vznést námitku proti zpracování, neprobíhá-li v souladu se zákonnými povinnostmi
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud si myslíte, že zpracování vašich dat neprobíhá v souladu s právem na ochranu osobních údajů nebo jsou nějakým způsobem poškozovány vaše nároky na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, jeho webové stránky jsou http://www.uoou.cz/.

Kontakt s námi

Navážete-li s námi kontakt prostřednictvím formuláře na webu nebo prostřednictvím e-mailu, budeme – bez ohledu na specifické zákonné povinnosti archivace jako je např. zákon o rovném zacházení u uchazečů – vaše uvedená data u nás uchovávat šest měsíců za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tato data nebudeme poskytovat dále bez vašeho souhlasu.

Automatické ukládání dat

Navštívíte-li náš web, uloží náš webový server automaticky data jako IP adresu vašeho počítače, adresy navštívených podstránek, detaily k vašemu … a datum a čas. My tato data nevyužíváme a zpravidla je nepředáváme dále, nemůžeme však vyloučit, že v případě protiprávního chování na ně nebude poskytnut náhled.

Osobní údaje využíváme pro komunikaci pouze s návštěvníky webu, kteří si kontakt výslovně přejí a pro vyřizování služeb nabízených na těchto webových stránkách. Vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dále, nemůžeme však vyloučit, že v případě protiprávního chování na ně nebude poskytnut náhled.

Ukládání dat ve smluvním případě

Zpracování dat, která nám a samostatným poradcům vionu poskytnete při navazování kontaktů, slouží výslovně umožnění a naplnění smlouvy jakož i splnění právních povinností.

Zpracovávají se přitom pouze data nutná pro dokumentaci, všechna ostatní data se vymazávají. Všechny osobní údaje se mažou po ukončení obchodního vztahu po uplynutí archivační povinnosti v daném státě (7 let).

Zvláštní případ poradenství založeného na IT

V případě poradenství založeného výhradně na IT přes bankovní portál zastřešující organizace samostatně působících poradců vionu se vaše údaje analyzují z hlediska možné únosnosti přijmout ztráty, rizikového profilu, znalostí a preferencí, na základě čehož je pro vás následně možné najít vhodné portfolio správy majetku (automatizované nalezení rozhodnutí včetně profilace). Jelikož se rozhodnutí činí pouze na základě vámi uvedených údajů, omezuje se možnost volby pouze na předdefinovaná portfolia.

Zajištění při poskytování dat třetím stranám

Abychom co nejlépe mohli naplňovat naše smluvní povinnosti, které vůči vám máme, probíhá průběžně údržba našich technických služeb respektive jejich vylepšování. Za tímto účelem musí mít naši smluvní poskytovatelé IT služeb přístup k našim systémům, v nichž jsou začleněna i vaše data. Tito poskytovatelé služeb dodržují všechna opatření na ochranu osobních údajů.

Cookies

Náš web používá takzvaná Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají ve vašem počítači. Nezpůsobují žádné škody. My Cookies využíváme pro uživatelsky přívětivé koncipování nabídek. Některá Cookies zůstávají uložena na vašem počítači do doby, než je vymažete. Cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší opětovné návštěvě.

Nebudete-li si toto přát, můžete váš prohlížeč nastavit tak, že vás o používání Cookies bude informovat a vy jejich ukládání budete v jednotlivých případech povolovat.

Při deaktivaci Cookies může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics

Pro statistické vyhodnocení údajů o návštěvách našeho webu používáme Google Analytics firmy Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics přitom používá cílená Cookies.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pseudonymizace

Ve smyslu GDPR je naším cílem zlepšení naší nabídky a naší webové prezentace. Jelikož jsme si vědomi nutnosti ochrany privátní sféry našich uživatelů, podléhají uživatelská data pseudonymizaci. Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 rakouského telekomunikačního zákona, jakož i čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 odst. 1 písm. a (Souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem).

Deaktivace vložených dat Google Analytics

Pomocí dalších nástrojů prohlížeče mohou návštěvníci webu deaktivovat JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) a zabránit tomu, aby Google Analytics používal jejich data.

Ukládání dat do Googlu vygenerovaných přes Cookies a zaměřených na vaše používání webových stránek jakož i zpracování těchto dat Googlem lze zabránit tím, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatek ke zpracování osobních údajů Google Analytics

Se společností Google jsme uzavřeli přímou klientskou smlouvu o používání Google Analytics tím, že jsme v Google Analytics akceptovali “Dodatek ke zpracování dat ”.

Více o Dodatku ke zpracování dat ve službě Google Analytics naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad.

Anonymizace IP Google Analytics

Na tomto webu jsme implementovali anonymizaci IP adres od Google Analytics. Tuto funkci vyvinul Google pro to, aby webové stránky mohly dodržovat platná ustanovení ochrany osobních údajů a doporučení úřadů pro ochranu osobních údajů, zakáží-li tyto ukládání úplné IP adresy. K anonymizaci resp. maskování IP dojde ihned poté, co IP adresy dorazí do Google Analytics sítě pro vkládání dat, tedy ještě předtím, než dojde k jejich uložení nebo zpracování.

Více informací k anonymizaci IP naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Zprávy k demografii uživatelů a jejich zájmům Google Analytics

V Google Analytics jsme spustili funkce pro tvorbu remarketingových zpráv. Zprávy k demografii uživatelů a jejich zájmům obsahují údaje k věku, pohlaví a zájmům. Můžeme si tak udělat lepší obrázek o našich uživatelích, aniž bychom dokázali přiřadit tato data jednotlivým osobám. Více informací remarketingových funkcích naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Používání aktivit a informací vašeho účtu Google můžete zrušit prostřednictvím checkboxu v „Nastavení reklam“ na https://adssettings.google.com/authenticated.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Fonty Google

Na tomto webu používáme fonty Google společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používání fontů Google se uskutečňuje bez autentizace a do Google Fonts API se neposílají žádná Cookies. Máte-li účet u Google, neposkytují se při používání fontů Google žádná z dat vašeho účtu. Google však zaznamenává používání CSS a používaných fontů a tato data ukládá. Více k tomu a dalším otázkám naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq.

Která data Google zaznamenává a k čemu se tato používají, se můžete dočíst na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebook

Na tomto webu používáme funkce Facebooku, síti sociálního média společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irso. Které funkce (sociální pluginy) Facebook poskytuje, se můžete dočíst na https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Návštěvou našeho webu mohou být informace poskytnuty Facebooku. Máte-li na Facebooku účet, může Facebook tato data přiřadit vašemu osobnímu účtu. Pokud si toto nepřejete, odhlaste se prosím z Facebooku. Směrnice pro ochranu osobních údajů, které informace Facebook shromažďuje a jak je následně používá, naleznete na https://www.facebook.com/policy.php.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Facebook Pixel

Náš web používá Facebook Pixel společnosti Facebook, síti sociálního média společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Kód implementovaný na tomto webu může vyhodnocovat chování návštěvníků, kteří se na něj dostali prostřednictvím reklam na Facebooku. Tato data je možné využívat pro vylepšení reklamy na Facebooku a tato data Facebook zaznamenává a ukládá. Na zaznamenaná data máme náhled a můžeme je využívat pouze v případě a v rámci spuštění naší reklamy. Implementováním kódu Facebook Pixel se posílají také Cookies. Používáním pluginu Facebook Pixel se Facebooku oznamuje návštěva tohoto webu s tím, aby návštěvník následně získal náhled na vhodné reklamy. Máte-li účet na Facebooku a jste přihlášeni, přiřazuje se návštěva našeho webu k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Jak se Facebook Pixel využívá pro reklamní kampaně se dočtete na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Jste-li přihlášeni na Facebooku, můžete si nastavení reklam změnit na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ si můžete spravovat vaše preference týkající se uživatelsky zaměřené online reklamy. Zde můžete najednou deaktivovat nebo aktivovat celou řadu poskytovatelů nebo nastavit parametry pro jednotlivé poskytovatele.

Více informací ke směrnici Facebooku o ochraně osobních údajů naleznete na https://www.facebook.com/policy.php.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google AdSense

Na našem webu používáme Google AdSense, reklamní systém společnosti Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway Mountain View, CA 94043, USA). Data k zobrazovaným reklamám a vaše IP adresa se přitom zasílají na server do USA, kde dochází k jejich vyhodnocení. Cookies v systému AdSense mají umožnit lepší reklamu, tato Cookies neobsahují žádná personalizovaná data. Google AdSense zasílá po každé impresi, každém kliknutí a každé další aktivitě směřující na server systému AdSense do prohlížeče jedno Cookie. Pokud prohlížeč toto Cookie akceptuje, uloží se v něm. Třetí strany mohou v rámci systému AdSense za určitých okolností umisťovat a načítat Cookies na vašem prohlížeči, popř. používat technologii webových signálů Beacon, umožňující ukládání dat získaných z reklam umístěných na webu. Webové signály Beacon jsou malé grafiky umožňující záznam a analýzu souboru log a používají se pro statistická vyhodnocení v rámci online marketingu.

Kontaktovat nás můžete na:

datenschutz@vion-invest.com