Základem společného úspěchu
jsou lidé, jež jsou součástí
společnosti vion.

one team, one dream, one mission.

vion-X-blau

#visionarythinking

we are vion.

Pouze lidé, kteří mají vize a jasný cíl, jsou schopni uvést do pohybu výjimečné a inovativní věci.

Společně s našimi manažery, headlinery a investičními poradci stojíme lidem den co den po boku lidem a ukazujeme jim, jak mohou díky našim konceptům nepeněžních aktiv vést svobodný a finančně nezávislý život.

4

země v
Evropě

458

partnerů společnosti vion v Evropě

253

partnerů společnosti vion v Česku

6499

úspěšně zprostředkovaných konceptů nepeněžních aktiv

#visionarythinking

naše
mise.

Alone we can do so little,
together we can do so much.

seznamte se s námi a našimi koncepty v oblasti nepeněžních aktiv!

vion-visionary-thinking-blue
vion-X-blau

seznamte se s naší filozofií a naším proč!

5 důvodů, proč je pro vás vion správnou volbou

Žijeme podle hodnot a zásad, na které jsme hrdí. Z toho vyplývá řada důvodů, proč se vydat společnou cestou s námi a stát se součástí naší filozofie.

Stejně jako jsou lidé různí, jsou různé i jejich motivace, pohnutky a potřeby – přesto se nám podařilo vytvořit prostředí hodnot, v němž se mnoho lidí najde a stane se tak součástí naší komunity.

#01

stabilita &
transparentnost.

Každý typ nákladů je transparentní – nemáme žádná tajemství. Spravedlnost a jasné zásady jsou nejdůležitější i v oblasti kariéry. Každý, kdo si zvolí tuto cestu, dostane stejné podmínky a příležitosti. Proto je pro nás vždy důležitější důslednost a stabilita v myšlení a řízení zaměřené na udržitelnost než rychlé trendy.

týmová práce & osobnost.

Kdokoli, kdo je součástí společnosti vion, přispívá k úspěchu svým vlastním způsobem a sehrává v něm významnou úlohu. Protože úspěch je vždy společným úsilím. Naše vztahy jsou vždy vedeny respektem k našim klientům ale i mezi sebou navzájem. V prostředí naší společnosti může každý dospět z člověka v osobnost a neustále se učit novým dovednostem a schopnostem.

#02

#03

loajalita & služby.

Jsme zastánci přátelské, respektující spolupráce plné důvěry a otevřenosti – loajalita vůči partnerům a klientům je pro nás velmi důležitá. Díky tomu a jasnému zaměření na zájmy a potřeby našich klientů jsme schopni na základě odpovídajících produktů nabízet služby směřující k jejich vyřešení.

průběžné vzdělávání & osobnostní rozvoj.

Naše společnost nabízí každému možnost osobnostně dozrát a rozvinout se z člověka v osobnost. S naším týmem expertů stojíme našim partnerům po boku a podporujeme je při získávání dovedností, které jim umožní vést ať už jednotlivce nebo celé týmy. Odborná příprava a průběžné další vzdělávání, stejně jako uznávaná osvědčení o způsobilosti, mají velmi vysokou prioritu a jsou základem kvality námi poskytovaných služeb.

#04

#05

soudržnost
& podpora.

Myšlenky soudržnosti a vzájemné podpory si velmi vážíme. Podle hesla „oneteam, onedream, onemission“ stojíme vždy jeden za druhým. Děláme také vše, co je v našich silách, abychom do dění v naší společnosti zapojili i naše okolí, ať už jde o klienty nebo partnery. Jsme přesvědčeni, že společně je možné dosáhnout mnohem více, než čeho by mohl dosáhnout kdokoli sám.

#visionarythinking

vion on social media.

Sledujte nás na sociálních sítích a buďte neustále Up-to-date.

vion-X-blau

Představujeme se vám

management vionu & ředitelé.

Společnost vion byl zakládána s jasným směřováním. Tomuto směřování zůstáváme věrni dodnes a přidáváme k němu i mezinárodní aspekt. Dnes působíme již ve čtyřech středoevropských zemích – vedle České republiky také v Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku.

Naše společnost je vedena paní Manuelou Dornovou a Ing. Martinem Nečasem. Díky své kompetenci a zkušenostem připravují cestu pro kvalitní a udržitelnou budoucnost společnosti.

Také jako tým se zaměřujeme na kvalitu a udržitelnost v celé Evropě.

Manuela Dorn

managing director

ing-martin-necas
Ing. Martin Nečas

managing director

Společně s našimi řediteli a jejich obchodními partnery stojíme lidem po boku při řešení jejich finančních záležitostí a ukazujeme jim způsoby a možnosti, jak si zajistit budoucnost pomocí nepeněžních aktiv.

Franz Wieser
Franz Wieser

senior director

Tomas Miklik
Tomas Miklik

senior director

christian-huber
Christian Huber

senior director

mag-jur-andreas-meier
Mag. Andreas Meier

senior director

Karel Jirusek
Karel Jirousek

senior director

wolfgang-zaunmayr
Wolfgang Zaunmayr

sales director

hannes-johnscher
Hannes Johnscher

sales director

dan-radu-costin
Dan-Radu Costin

senior manager

Markus-Mantler
Markus Mantler

senior manager

Peter Grundner
Peter Grundner

senior manager

Markus Mantler
senior manager

#visionarythinking

vion timeline.

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Založení společnosti vion gmbh ve Štýrském Hradci, Rakousko
---
Zahájení působnosti na trzích v Česku a na Slovensku
První vion_congress v Bratislavě
---
Vstup na trh ve Slovinsku
Změny ve vedení společnosti
---
Rozšíření portfolia produktů
---
Spuštění portálu novinek vion-spots
---
Nový systém vyúčtování provizí
Rozšíření managementu společnosti
---
Nové směřování interních procesů na stěžejní oblast IT
---
Spuštění komunitní a vzdělávací platformy vion.world
---
Zavedení pobídek bonus
---
Zavedení finančního podílení se na úspěších společnosti vion.cloud
---
Nové hlavní sídlo společnosti v Linci
Start iniciativy #nadacebudoucnosti
---
První vion.lab
---
Růst týmu marketingu
Pět let vionu
---
Příprava na další mezinárodní působení
---
Spuštění aplikace vion.world
---
První kvalifikační turnaj vion_cup v Rakousku
---
Zavedení Business Fundamental Agreement
---
První seminář IMPACT
Zaujali jsme vás?

NAPIŠTE NÁM.
těšíme se na vás!

vion-X-blau