Jsme specialisté na nepeněžní aktiva, zprostředkováváme finanční know-how a vyvíjíme konkrétní strategie zaměřené do budoucnosti. Tímto způsobem vám ukazujeme trvale udržitelné hodnoty na cestě k vlastní finanční nezávislosti.

Naplňujeme
vaše vize.

Impressum.

 

vion gmbh

vion – vision one invest
hafferlstrasse 7,
4020 linz, austria

telefon: +43 (0) 664/ 9638511
e-mail: office(at)vion-invest.com
web: www.vion-invest.com

rejstříkový soud: Landesgericht pro ZRS Graz
IČO: FN 454304w
DIČ: ATU71463301

Komora/profesní sdružení: Hospodářská komora Štýrsko v Rakousku, Profesní sdružení poskytovatelů finančních služeb, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Vídeň, www.wko.at
Hlavní obchodní činnost: finanční poradenství podle § 136a GewO

Zprostředkovatelé společnosti vion GmbH poskytují jako nezávislí obchodníci investiční zprostředkování a uzavření obchodu, umístění investic a investiční poradenství o finančních instrumentech (např. investičních fondech) výhradně na účet a s ručením Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz, Rakousko jako smluvně vázaní zprostředkovatelé dle §§ 1 Z 20, 28 Sb. a jsou zapsáni ve veřejném rejstříku FMA. Všeobecné pokyny a informace o Partner Bank AG i o jejích produktech a službách najdete na www.partnerbank.at.

Důležité upozornění: smluvně vázaný zprostředkovatel je z obchodně právního hlediska samostatným podnikatelem. Nejedná se o pobočku, filiálku nebo zastoupení banky. Zprostředkovatel nikdy nesmí přijmout peníze od klienta ani za účelem jejich dalšího převodu bance nebo klientovi.

 

 

impressum podle § 24 zákona o sdělovacích prostředcích a informace o poskytovateli podle § 5 odst. 1 e-commerce zákona

vydavatel a vlastník média:

vion GmbH

vedení firmy:

Simona Jakubcová Bumberova

informace o základním obsahovém směřování
  • Informace o společnosti vion GmbH
  • Informace o produktech a službách nabízených společností vion
  • Informace o všeobecných tématech, hlavně z oblasti investování, podílových fondů a Zlata.
právní upozornění (disclaimer)

Společnost vion GmbH neustále prověřuje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Přes veškerou pečlivost je možné, že se data mezitím změní. Proto společnost vion nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací. Kromě toho nepřebírá společnost vion GmbH žádnou záruku za přímé nebo nepřímé škody nebo následné škody, nezávisle na tom jakého jsou druhu a z jakého právního důvodu, které mohou vyplývat z přístupu nebo používání webové stránky, obzvláště pak infikování pracovního prostředí viry nebo použitím informací, které jsou obsažené na webové stránce. To stejné platí také pro všechny ostatní (interní nebo externí) webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím hyperlinků. Vytvoření propojení na takové stránky je pouze na vlastní nebezpečí.

Společnost vion GmbH není zodpovědná za obsah takto propojených webových stránek, ani za jejich aktuálnost, správnost, úplnost nebo soulad s právními předpisy. Odkazy na externí webové stránky třetích stran jsou poskytnuty k dispozici jako doplňkový servis, nepodléhají však žádné kontrole společnosti vion GmbH.

změny

Dále si společnost vion GmbH vyhrazuje právo na změny a doplnění poskytnutých informací. Společnost vion GmbH nepoužívá své webové stránky, aby vám nebo třetí straně zprostředkovala investiční poradenství. Materiály předložené na této webové stránce představují pouze obecné informace a nejsou spolehlivým podkladem pro investiční nebo jiná rozhodnutí v souvislosti s finančními službami. Obzvláště nenahrazují žádné (majetkové) poradenství. Kontaktujte prosím svého poradce, dříve než učiníte investiční rozhodnutí.

Obsah a struktura webové stránky vion GmbH jsou chráněny podle autorského zákona. Pro kopírování informací nebo dat, obzvláště používání textů, částí textů nebo obrázkového materiálu, je nutný předchozí souhlas společnosti vion.

úřad veřejného ochránce práv pro stížnosti


hafferlstrasse 7,
4020 linz, austria
telefon: +43 (0) 664/ 9638511
mail: office(at)vion-invest.com

Webmaster:

Max Guggi, Matthias Wolfgruber, Klaus Peternel