Dláždíme cestu
budoucím generacím,
a tím společnosti také něco vracíme.

Přispíváme společně
na budoucnost.

vion-X-blau

we give something back:

se společenskou odpovědností
pro dobré vzájemné vztahy.

Obzvláště v dobách, jako je tato, máme jasné poslání. Jako moderní a udržitelná společnost jsme si vědomi své odpovědnosti vůči bližním. Proto je naším posláním společnosti také něco vracet.

Našimi hlavními aktivitami jsou podpora mladých talentů ve sportovních klubech a podpora tréninkových projektů pro děti, mládež a ženy. Společně s našimi obchodními partnery a zákazníky pomáháme utvářet budoucnost.

Rovné příležitosti
pro všechny

Nasazení, které má
smysl a funguje

Závazek pro
lepší svět

#socialinvestment

perspektivy
pro budoucí generace.

chcete se zapojit nebo se dozvědět více o našich sociálních projektech?

rádi vám poskytneme informace!

vion-visionary-thinking-blue
vion-X-blau

#vioncares4you

naše sociální projekty.

Společná iniciativa

vion-pfeil-blau-5

#nadacebudoucnosti

Chceme připravovat půdu pro budoucí generace, a tím společnosti něco vracet.

Kampaň #nadacebudoucnosti v podobě sponzoringu klubů vion pomáhá tam, kde je to důležité: přímo v klubech, přímo pro naše děti.

Chcete se zapojit a profitovat z podpory sportovních sdružení?

cíle iniciativy.

Chceme vytvářet oboustranně výhodnou spolupráci.

Jako společnost usilujeme o dlouhodobou spolupráci s asociacemi za účelem vzdělávání a předávání znalostí. Obzvláště v dnešní době je důležité mít přehled o ekonomických tématech, investicích a různých formách finančních nástrojů a investic, aby bylo možné dlouhodobě budovat majetek.

Společná iniciativa

vion :
Partner bank : Brand Short Description Type Here.
Cordial Cup : Brand Short Description Type Here.
„Naším příspěvkem je podpora finanční vzdělanosti a předávání vědomostí v oblasti financí. Tady můžeme odvádět důležitou edukativní činnost přímo pro nastupující novou generaci.“
Manuela Dorn,
vedení společnosti, vion gmbh
Manuela Dorn - vion

Two Wings

Společnost TwoWings již více než 20 let podporuje udržitelné vzdělávací projekty na jižní polokouli, z nichž každý byl vytvořen na místní úrovni.

Je především důležité, aby dívky a ženy měly přístup ke vzdělání a aby to, co se naučí, mohly také prakticky využít a přispívat k blahobytu celé komunity.

Podporovatelé iniciativy:

naše podpora.

My – společnost vion – podporujeme tuto iniciativu společně s naší partnerskou bankou Partner Bank. Každý klient má možnost automaticky věnovat část svých dividend společnosti TwoWings a podpořit tak projekty iniciativy v oblasti udržitelného vzdělávání. To je možné již při uzavření smlouvy, ale také kdykoli později.

Tímto způsobem společně s našimi klienty přispíváme k lepšímu světu.

Podporovatelé iniciativy:

Two Wings : Brand Short Description Type Here.
Partner bank : Brand Short Description Type Here.
vion :
„To, co děláme dnes, rozhoduje o tom, jak bude svět vypadat zítra.“
Marie von Ebner-Eschenbach
vion-X-blau