Díky našim dlouhodobým a udržitelným strategiím investování v oblasti nepeněžních aktiv vám umožníme podílet se na úspěších ekonomiky a mezinárodních kapitálových trhů.

investování do akcií,
etf & investičních fondů.

vion-X-blau

finanční nezávislost cestou individuálních řešení

fondy & akcie pro vaše portfolio.

Všechny naše koncepce a strategie jsou koncipovány pro dlouhodobý horizont. V oblasti cenných papírů se zaměřujeme na investice do společností ve formě akcií, investičních fondů a ETF. Domníváme se, že tyto formy investic nejlépe odpovídají našemu konceptu poradenství.

Kromě klasického investičního poradenství nabízíme našim klientům také zprostředkování nástrojů pro správu aktiv. Náš cíl je jasně deklarovaný: Díky našim poradenským službám a filozofii nepeněžních aktiv by měl mít každý možnost využívat příležitostí, které nabízejí investiční nástroje, jež jsou jinak dostupné pouze velmi bohatým nebo institucionálním klientům.

Jako specialisté na nepeněžní aktiva razíme koncepci privátního bankovnictví orientovanou na budoucnost. Všichni naši majetkoví poradci jsou vyškolení investiční poradci, kteří pomáhají našim klientům při budování, zvyšování a ochraně jejich majetku.

Individuální
řešení privátního bankovnictví

Podíly na
obchodovaných společnostech

Možné výnosy z kurzových zisků & dividend

Využití efektu průměrných nákladů na základě plánu pravidelného investování

Profitování z
expertíz
správce aktiv

Status
spolumajitele
& investora

#dobřeporadit

toto dělá váš majetkový poradce.

chcete se dovědět více?

Domluvte si s námi schůzku
pro úvodní bezplatné poradenství.

vion-visionary-thinking-blue
vion-X-blau

jsme specialisté na nepeněžní aktiva

naše filozofie poradenství.

Současný vývoj ukazuje, že takzvaná peněžní aktiva, jako jsou vkladní knížky a stavební spoření, mohou na základě inflace ztrácet na hodnotě a jejich kupní síla v důsledku toho klesá.

Jednoduše řečeno to znamená, že peněz je stále méně. V souladu s naší filozofií se snažíme čelit těmto výzvám.

Vybudujte si své portfolio
jednorázově nebo na základě
měsíčního investování.

vion-pfeil-blau-5
Sparplan bei vion

#expertíza

proč správa aktiv?

Investování do cenných papírů spočívá ve správném rozhodování o nákupu a rozpoznávání příležitostí. Ne každý soukromý investor, který se zajímá o akcie nebo investiční fondy, má potřebné odborné znalosti.

Většina lidí navíc nemá čas se tímto tématem dlouhodobě zabývat. A právě proto nabízíme službu správy majetku.

O tom je správa majetku!

výhody
správy majetku.

vion-banner
vion-X-blau

podílet se na úspěchu mezinárodních firem

nabídka našeho portfolia.

McDonald's :
Amazon.com :
Apple :
Nike :
SAP :
Alphabet :
Mastercard :
Facebook :
Unilever :
Walt Disney :
Microsoft :
L'Oreal :
Johnson&Johnson :
Henkel :
Colgate-Palmolive :
Fresenius_Medical_Care :

Chcete se také podílet na úspěších těchto společností?
Máme pro vás tu správnou nabídku!

tcc_ top companies concept

top companies concept_
wealth management.

Téměř všechny společnosti, které jsou na trhu úspěšné již několik desetiletí, spojuje jedna skutečnost: hledisko dlouhodobých perspektiv a zaměření na ekonomický úspěch. Portfolia konceptů podílení se na špičkových společnostech TCC obsahují průřez největšími a nejúspěšnějšími společnostmi. Tento management řízení a správy aktiv banky Partner Bank otevírá dveře a umožňuje vstup do světa akcií každému investorovi.
Více informací:
vion-X-blau

podílení se úspěchu firem

naše silná síť v oblasti investičních fondů.

franklin-templeton-investments-logo :
Fidelity :
iShares :
Union_Investment :
Amundi :
Goldman_Sachs :
Allianz :
VanEck :

Z klienta investorem

Mezinárodní kapitálové trhy nabízejí řadu příležitostí. Získejte od našich specialistů na nepeněžní aktiva informace, která z těchto možností je pro vaše individuální potřeby nejvhodnější.
vion-berater-kontakt
vion-X-blau

zastřešující organizace z hlediska ručení za nezávislé poradce společnosti vion

Partner Bank AG

Důvěra.
Jistota.
Stabilita.

logo-partner bank
www.partner-bank.at

Investiční služby:

Komerční investiční poradce je smluvně vázaným zprostředkovatelem podle § 36 WAG 2018 společnosti Partner Bank AG, Goethestraße 1 a, 4020 Linz, a může tedy jednat výhradně za společnost Partner Bank AG. Vypořádání služby cenných papírů a vedení účtu cenných papírů se provádí u Partner Bank AG. Partner Bank AG odpovídá za jednání a opomenutí smluvně zavázaného zprostředkovatele při poskytování služby cenných papírů jménem a na účet Banky. Informace o společnosti Partner Bank AG a jejích produktech a službách naleznete na adrese www.partnerbank.at.

Důležité upozornění:

Smluvně vázaný zástupce je samostatnou společností podle obchodního práva. Nejedná se o pobočku, kancelář ani zastoupení banky. Zprostředkovatel nikdy nepřijímá finanční prostředky klienta, a to ani k dalšímu předání bance nebo klientovi.

právní upozornění.

V závislosti na osobních okolnostech mohou požadavky na požadovanou službu dalece přesahovat rámec klasického investičního poradenství. Nezávislí poradci společnosti vion chápou správu aktiv jako vysoce kvalitní a individuální službu. O správu svěřených prostředků klienta se přitom stará tým odborníků.

Služby správy aktiv zpravidla využívají ti klienti, kteří mají velmi vysoký objem potenciálních investic. V rámci správy aktiv získávají klienti přístup k velmi exkluzivním nástrojům na finančním trhu – samozřejmě vždy přizpůsobeným individuálním potřebám a preferencím.

Tyto stránky jsou pouze marketingovým sdělením a jejich účelem je poskytnout informace investorům. Nejsou náhradou komplexního investičního poradenství ani informací o rizicích a nepředstavují nabídku ani doporučení k nákupu, prodeji nebo držení investic do drahých kovů nebo jiných produktů.

Stejně tak je nelze chápat jako výzvu k předložení takové nabídky. Stránky nezohledňují vaše individuální okolnosti (například vaši finanční situaci a toleranci k riziku); není proto vyloučeno, že investice do cenných papírů pro vás nemusí být vhodná. Než se rozhodnete investovat do cenných papírů, jako jsou investiční fondy, akcie a ETF, měli byste se rozhodně poradit s profesionálním investičním poradcem.

Obsah webových stránek není určen osobám, které podléhají jurisdikci, jež zakazuje zveřejnění nebo přístup na tyto webové stránky (na základě státní příslušnosti dotyčné osoby, místa jejího pobytu nebo z jiných důvodů). Osoby, na které se tyto zákazy vztahují, nesmí na tyto webové stránky přistupovat.

Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout pouze při správné rovnováze příležitostí a rizik. Hodnota a výnos investice do cenných papírů může růst, ale také klesat, a proto může za určitých okolností dojít ke ztrátám – až k úplné ztrátě investovaného kapitálu. Z minulé výkonnosti nelze vyvozovat spolehlivé závěry o budoucí výkonnosti cenného papíru. Při výpočtu výkonnosti se nezohledňují poplatky za emise a zpětné odkupy ani jiné externí daně a náklady.

Vzhledem k tomu, že tyto stránky nezohledňují individuální daňové důsledky investice, měli byste se před úpisem poradit s daňovým poradcem. Tento dokument není finanční analýzou, a proto nebyl vypracován v souladu s požadavky na finanční analýzu.

Využijte nabízenou možnost bezplatné nezávazné úvodní konzultace.

chcete se dovědět více?

využijte svoji šanci na bezplatné nezávazné poradenství ve vaší blízkosti.

Zajímá mě
vion-X-blau