Investice do zlata je vždy dobrá myšlenka. Drahé kovy jsou ideálním završením trvale udržitelného a vyváženého investování.

více lesku
v portfoliu.

pro zlatou budoucnost.

Investice do zlata je snadno pochopitelná a především hmatatelná. Odborníci po celém světě doporučují držet ve zlatě 15 až 20 procent celkového portfolia.

Nabízíme možnost nabytí fyzického zlata nejvyšší jakosti – v podobě jednorázové investice nebo pravidelných měsíčních investic.

999,9
ryzost slitku

24
karátů

100% fyzicky uloženo
v bankovním trezoru

rychlé & snadné otevření depozita
se zlatem

pravidelné investování do zlata již od € 50 měsíčně

investice do
zlata jsou
osvobozeny od DPH

#goldinvestment

zlato jako nepeněžní hodnota v nejistých dobách.

investování do zlata ještě nikdy nebylo tak snadné.

využijte nyní svou šanci
a zajistěte si zlato ve svém portfoliu.

vion-visionary-thinking-gold
vion-X-gold

odolnost vůči krizím a stabilní hodnota

zlatá zásoba v trezoru.

Zejména v dobách vysoké devalvace měny, nestabilní ekonomické situace a nízkých úrokových sazeb se drahé kovy osvědčily jako médium pro uchování hodnoty.

Zatímco dříve bylo zlato ve větším množství dostupné výhradně bohatým lidem, nyní má možnost získat zlato každý investor – prostřednictvím dlouhodobého udržitelného pravidelného investování.

Měsíčními pravidelnými investicemi si můžete snadno a pohodlně nahromadit zlaté jmění a zajistit si tak „trvalé hodnoty“.

Vybudujte si své zlaté zásoby – ať už jednorázovou investicí a nebo pravidelnými měsíčními investicemi.

Upozorňujeme, že cenové a kurzové riziko může vést k vysokým kapitálovým ztrátám. Předkládané stručné informace nejsou podkladem pro investiční rozhodnutí nebo uzavření smlouvy a nemohou nahradit individuální investiční poradenství. Vezměte prosím na vědomí důležité právní informace.

zlato – pravidelné investování.

  • od € 50,- měsíčně
  • využití efektu průměrných nákladů
  • úschova v bankovním trezoru

zlato – jednorázová investice.

  • jednorázová investice
  • fyzické zlato
  • úschova v bankovním trezoru
vion-visionary-thinking-gold

Chcete si také zajistit trvalou hodnotu vaší investice nebo máte ještě otázky?

Pak tedy využijte možnost domluvit si nezávaznou bezplatnou úvodní konzultaci.

Pojďme promluvit o vašich vizích, snech a cílech! Pokusíme se vám být nápomocni při jejich naplňování!

Domluvte si s námi schůzku pro úvodní bezplatné poradenství.
vion-banner-gold
vion-X-gold

stabilní síť poradců a optimální podmínky

náš partner pro spolupráci.

Zejména pokud jde o peníze, je nesmírně důležitá spolupráce se spolehlivými partnery. V produktové oblasti společnost vion úzce spolupracuje s bankou Partner Bank AG a naši nezávislí prodejní partneři působí pod záštitou této banky.

Důvěra.
Jistota.
Stabilita.

logo-partner bank
www.partner-bank.at

Partner Bank byla založena v roce 1992 a je nezávislou bankou se sídlem v rakouském Linci. Specializuje na penzijní zajištění prostřednictvím dluhopisů, akcií, investičních fondů a fyzického zlata. Jako rakouská privátní banka nabízí své služby také v Německu, Maďarsku, České republice a na Slovensku.

Partner Bank se specializuje na Private Banking Wealth Management a spolupracuje s nezávislými investičními poradci, například společnosti vion – visiononeinvest, kteří obsluhují privátní klienty přímo na místě, nezávisle na otevírací době.

Partner Bank je členem rakouského systému pojištění vkladů pro banky a bankéře. Jako depozitní banka a správce aktiv podléhá přísnému dohledu orgánů bankovního dohledu a dohledu nad cennými papíry.

právní upozornění.

Tyto stránky jsou pouze marketingovým sdělením a jejich účelem je poskytnout informace investorům. Nejsou náhradou komplexního investičního poradenství ani informací o rizicích a nepředstavují nabídku ani doporučení k nákupu, prodeji nebo držení investic do drahých kovů nebo jiných produktů.

Stejně tak je nelze chápat jako výzvu k předložení takové nabídky. Stránky nezohledňují vaše individuální okolnosti (například vaši finanční situaci a toleranci k riziku); není proto vyloučeno, že investice do drahých kovů pro vás nemusí být vhodná. Než se rozhodnete investovat do drahých kovů, je proto žádoucí požádat o radu profesionálního investičního poradce.

Obsah webových stránek není určen osobám, které podléhají jurisdikci, jež zakazuje zveřejnění nebo přístup na tyto webové stránky (na základě státní příslušnosti dotyčné osoby, místa jejího pobytu nebo z jiných důvodů). Osoby, na které se tyto zákazy vztahují, nesmí na tyto webové stránky přistupovat.

Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout pouze při správné rovnováze příležitostí a rizik. Hodnota a výnos investice do drahých kovů může růst, ale také klesat, a proto může za určitých okolností dojít ke ztrátám – až k úplné ztrátě investovaného kapitálu. Z minulé výkonnosti nelze vyvozovat spolehlivé závěry o budoucí výkonnosti drahého kovu. Při výpočtu výkonnosti se nezohledňují poplatky za emise a zpětné odkupy ani jiné externí daně a náklady.

Vzhledem k tomu, že tyto stránky nezohledňují individuální daňové důsledky investice, měli byste se před úpisem poradit s daňovým poradcem. Tento dokument není finanční analýzou, a proto nebyl vypracován v souladu s požadavky na finanční analýzu.

Investiční služby:

Komerční investiční poradce je smluvně vázaným zprostředkovatelem podle § 36 WAG 2018 společnosti Partner Bank AG, Goethestraße 1 a, 4020 Linz, a může tedy jednat výhradně za společnost Partner Bank AG. Vypořádání služby cenných papírů a vedení účtu cenných papírů se provádí u Partner Bank AG. Partner Bank AG odpovídá za jednání a opomenutí smluvně zavázaného zprostředkovatele při poskytování služby cenných papírů jménem a na účet Banky. Informace o společnosti Partner Bank AG a jejích produktech a službách naleznete na adrese www.partnerbank.at.

Důležité upozornění:

Smluvně vázaný zástupce je samostatnou společností podle obchodního práva. Nejedná se o pobočku, kancelář ani zastoupení banky. Zprostředkovatel nikdy nepřijímá finanční prostředky klienta, a to ani k dalšímu předání bance nebo klientovi.

seznamte se nyní s naší nabídkou

využijte svoji šanci na bezplatné nezávazné poradenství ve vaší blízkosti.

Zajímá mě
vion-X-gold